Болжаулау, жоспарлау және өмірлік қызметті қамтамасыз ету секторы